Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri

13 Ekim 2021

Gümrük kıymetinin tespiti işlemleri ile ilgili 06/10/2021 tarihli ve 2021/27 sayılı Genelge yayınlanmıştır. 
Bakanlığımız web sayfasından ulaşabilirsiniz.

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2021