KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ EĞİTİMİ

20 Şubat 2020

Bölge Müdürümüz Sayın Mehmet Enver KÖK’ün talebi, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün Olurları ile Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı idarelerde görev yapan personelimize 10.02.2020-14.02.2020 tarihleri arasında Ticaret Başmüfettişi Sayın Önder UYSAL’ın katılımıyla Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konusunda hizmet içi eğitim verilmiş olup, söz konusu eğitimde Bölge Müdürlüğümüz personeline deneyim ve tecrübelerini aktaran Sayın Önder UYSAL’a teşekkürlerimizi sunarız