İPEKYOLU GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HABUR KARA HUDUT SAHASINDA YENİ BAŞLAYAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

17 Aralık 2021

İPEKYOLU GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
HABUR HUDUT SAHASINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

            Bakanlığımızca yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olarak, 08.12.2021 tarihinde yapılan kura sonucuna göre görev yerleri belirlenen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile "Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere, Bakanlık Makamının 09.12.2021 tarihli, 217 sayılı Onayı ile Bölge Müdürlüğümüz emrine ataması yapılan Sözleşmeli Muhafaza Memuru ve Sözleşmeli Muayene Memuru unvanlı personelimiz 14.12.2021 tarihinden itibaren Bölge Müdürlüğümüz emrinde görevine başlamıştır.
           Habur Hudut Kapısında yer alan araç tescil peronları, Türkiye’ye giriş ve çıkış nöbet noktaları, mazot ölçüm sahası, yolcu tüneli, bagaj x-ray, idari servisler vb. birimlerde bulunan görev noktalarında Sözleşmeli Muhafaza Memuru ve Sözleşmeli Muayene Memuru unvanlı personelimize 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Karar hükümleri uyarınca yolcu beraberi eşya muafiyeti, yolcu işlemleri, pasaport kontrol işlemleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca kaçakçılıkla mücadele edilmesi ve devlet hudut düzeninin sağlanması hususunda uygulamalı eğitim verilmekte, kurumumuza adaptasyon ve oryantasyon süreci gerçekleştirilmektedir.