Bakanlığımız Yer Değiştirme Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

02 Haziran 2021

Bakanlığımız Yer Değiştirme Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.
Bölge Müdürümüz Sayın Alp GİRAY başkanlığında oluşan heyet tarafından 28.05.2021 tarihinde Diyarbakır İlinde bulunan İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü kompleksinde yer alan Bölge Müdürlüğümüz bağlantı İdareleri Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü, Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve Ticaret Denetmenleri Diyarbakır Servisi emrinde görevli personel ile birimler bazında tanışma gerçekleştirilmiş, Gümrük iş ve işlemleri hakkında bilgi edinilmiş ve genel değerlendirme yapılmış,  karşılaşılan sorunlar dile getirilerek çözüm önerileri görüşülmüş, ortak sorunların tespiti ile uzlaşılamayan konuların görüşülmesi gerçekleştirilmiş ve Bölge Müdürlüğümüz ile iletişimin güçlü bir şekilde yürütülmeye devam edilmesi kararlaştırılmıştır.
Çalışma ziyaretinde Bölge Müdürümüz Alp GİRAY tarafından 11 Mayıs 2021 tarihli 31481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği, Yönetmelik kapsamında oluşturulan yeni çalışma sisteminde atama usulüne ilişkin yenilikler ve uygulamada izlenecek yola ilişkin bilgilendirme yapılmış, toplantı sonunda ise soru-cevap bölümü yapılarak, personel tarafından Yönetmeliğe dair yöneltilen sorular Bölge Müdürümüz Sayın Alp GİRAY tarafından cevaplanmıştır.
Aynı tarihte planlı şekilde Bölge Müdürümüz Sayın Alp GİRAY tarafından Diyarbakır Valisi Sayın Münir KARALOĞLU Makamına ziyaret gerçekleştirilmiş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.