Bölge Müdürlüğümüz Merkezi Habur Olarak Belirlenmiştir.

18.08.2014 tarih ve 29092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.08.2014 tarih ve 2014/6711 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile İpekyolu Gümük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz merkezi Habur olarak belirlenmiş olup, söz konusu Kararname ile Bakanlığımız taşra teşkilatında  yeni düzenleme yapılmıştır.