696 Sayılı KHK Kapsamındaki Sürekli İşçi Alımı İlanı

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile  01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar'' hakkında tebliğ kapsamında yapılan başvuruların Bölge Müdürlüğümüz Tespit Komisyonunca değerlendirilmiş olup yapılacak sınava katılacak aday listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

Tc Kimlik No Adı Soyadı Bağlantı Müdürlük Başvuru Durumu
21577751768 Veysi ASLAN Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü Kabul
15392708656 Cegerhun AKSAN Nusaybin Gümrük Müdürlüğü Kabul